بخش بازرگانی: 4-32132961 034  فکس: 32132965 034    بخش اجرایی: 7-32132966 034  فکس:32132968 034
دوشنبه 10 آذر 1399
انتخاب محصول براساس شرکت سازنده
انتخاب محصول براساس عناوین
بوستر پمپ

وظیفه ی کنترل کننده های جریان , که معمولا" شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطه ی دلخواه در مدار .

کنترل کننده ی جریان  در واقع نوعی شیر است و می توان آنرا با دریچه های کانال هوا مقایسه کرد , اگر دریچه اندکی باز شود , مقدار کمی هوای گرم یا سرد وارد اتاق میشود , ولی اگر کاملا" باز شود هوای زیادی به درون اتاق جریان می یابد .

انواع شیرهای کنترل جریان :

شیرهای کنترل جریان به چهار گروه تقسیم میشوند :

1- پیش تنظیم ( کنترل جریان در ورودی )

2- پیش تنظیم ( کنترل جریان در خروجی )

3- پیش تنظیم دو جهته ( کنترل جریان در دو جهت )

4- بیرون ریز ( کنترل جریان به صورت تخلیه جریان اضافی )

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

در شیرهای کنترل جریان پیش تنظیم , جریان سیال پیش از رسیدن به دستگاه مورد نظر تنظیم و اندازه می شود .

در شیرهای کنترل جریان پس تنظیم , جریان سیال پس از ترک دستگاه مورد نظر اندازه و تنظیم می شود .

شیر تنظیم دو جهتی در هر دو جهت سیال را تنظیم می کند .

بیشتر شیرهای پیش تنظیم در کنترل جریان هیدرولیک و بسیاری از شیرهای پس تنظیم برای کنترل جریان نپوماتیک و هیدرولیک به کار می روند .

شیرهای کنترل پیش تنظیم دو جهته کاربرد کمتری در صنایع دارند .انواع بیرون ریز در سیستم های هیدرولیک و برای تخلیه یا ریزش مقدار معینی از روغن پر فشار به مخزن به کار می روند .

نصب :

هنگام نصب شیرهای کنترل جریان در یک سیستم سیالی به این موارد باید توجه کرد :

1- آیا کنترل مورد استفاده از نوع پیش تنظیم است یا پس تنظیم ؟

2- جهت جریان کنترل شده ی شیر در مدار باید وارسی شود .

3- پولک ها و درپوش لوله را بردارید و مطمئن شوید که تمام آنها برداشته شده است .

4- رزوه ی شیر باید کاملا" پاکیزه باشد .

5- هنگام نصب شیر بادامکی , غلطک و پی آنرا روانکاری کنید .

6- پس از راه اندازی , واحد قدرت و مدار سیستم را از نظر نداشتن نشتی به دقت وارسی کنید .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین خبرها

جستجو