بخش فنی و مهندسی و اجرایی شرکت آتیه کویر با وجود سابقه طولانی(از سال ۱۳۷۲ ) و با توجه به تجربه طولانی مدیریت موسسین و اعضای هیئت مدیره شرکت که تا کنون سابقه ای بالغ بر دو دهه فعالیت مستمر در صنعت آب کشور داشته اند و با جذب نیروی انسانی تحصیل کرده و کارامد , و نیز تجهیزات کارگاهی و دفتری لازم توانسته بخش موفقی در سطح مجوز های اجرایی ایجاد نماید .