عاملین فروش

در بخش بازرگانی با توجه به وسعت استان محل فعالیت , ضرورت ایجاد شبکه توزیع در دسترس برای مشتریان محترم , کاملا” ضرورت داشت , بدین منظور , این شرکت اقدام به ایجاد عاملین فروش در مراکز شهرستانها نمود و تا کنون با شناسایی افراد خوشنام و مجرب و اعطای عاملیت فروش به آنها, دسترسی مشتریان به کالاهای توزیعی را در سطح استان تسهیل نموده است .

 

شماره تماسنام عاملشهرستان محل فعالیت

09131417922

034-32612314

محمدرضا   مومنیشهرستان کرمان

09131925497

034-34114392

علی توحیدیشهرستان شهربابک
09131480026حمید رضاییشهرستان جیرفت
09131417922محمد رضا مومنیشهرستان کهنوج

09131452126

42255269

امیررضا معروضیشهرستان سیرجان
09131931336علی یوسفیشهرستان رفسنجان

 

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید