۲۳ مهر ۱۴۰۰

قطعه عینکی

قطعه عینکی Stuffing box gland وقتی آببندی شفت در پمپ با نوارهایانعطاف پذیر آببندی انجام می شود، ناگزیر از مقداری نشتی آب برای خنک کاری و […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

تاریخچه صنعت پمپ-پیچ ارشمیدس

تاریخچه صنعت پمپ – پیچ ارشمیدس اجداد اولیه انسان در کنار جنگلها و آبها زندگی می کردند  . مهد تمدن های انسانی در سواحل گرم و ماسه ای […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

شیرهای کنترل کننده جریان

وظیفه ی کنترل کننده های جریان , که معمولا” شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطه […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

ضربه قوچ

مقدمه و کلیات ضربه قوچ در خطوط لوله جریان تحت فشار اتفاق می افتد و بر آن قوانین فشار، تغییرات دبی یا سرعت جریان و شرایط […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

بوستر پمپ

بوستر پمپ امروزه با زیاد شدن جمعیت شهری,و درپی آن احداث مجتمع های مسکونی آپارتمانی چند طبقه و دخالت عوامل مختلف از قبیل نشتی و خرابی […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

شیرهای کشویی و کروی

شیر وسیله ای اسـت کـه بـرای مهـار کـردن جریـان وفشـار سـیالات بکـار مـیرود وظـایف اصـلی شیرهای صنعتی عبارتند از: ۱– قطع و وصل کامل جریان ۲– تنظیم عبور […]