۲۳ مهر ۱۴۰۰
قطعه عینکی
قطعه عینکی Stuffing box gland وقتی آببندی شفت در پمپ با نوارهایانعطاف پذیر آببندی انجام می شود، ناگزیر از مقداری نشتی آب برای خنک کاری و […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰
تاریخچه صنعت پمپ-پیچ ارشمیدس
تاریخچه صنعت پمپ – پیچ ارشمیدس اجداد اولیه انسان در کنار جنگلها و آبها زندگی می کردند  . مهد تمدن های انسانی در سواحل گرم و ماسه ای […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰
شیرهای کنترل کننده جریان
وظیفه ی کنترل کننده های جریان , که معمولا” شیر کنترل جریان خوانده می شوند، عبارت است از کنترل یا تنظیم جریان عبوری از یک نقطه […]
۲۲ تیر ۱۴۰۰
ضربه قوچ
مقدمه و کلیات ضربه قوچ در خطوط لوله جریان تحت فشار اتفاق می افتد و بر آن قوانین فشار، تغییرات دبی یا سرعت جریان و شرایط […]