در واحد ساخت و مونتاژ شرکت آتیه کویر خدمات زیر ارائه می گردد :

– ساخت انواع کلکتور جهت ایستگاههای پمپاژ .

– ساخت انواع بوستر پمپ های آبرسانی دور ثابت و دور متغیر .

– ساخت انواع بوستر پمپ های آتش نشانی .

– ساخت انواع تابلو برق .

-ساخت انواع شاسی  و کوپلینگ انواع الکتروموتور و پمپ.