تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:  کرمان بلوار آیت الله صدوقی – روبروی کوی زغالسنگ – نبش بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، شرکت آتیه کویر.    E-mail:info@a-k.co.ir

بخش بازرگانی  :      تلفن : 32132961-034             فاکس : 32132965-034     E-mail:info@a-k.co.ir

بخش اجرایی :    تلفن : 7- 32132966-034            فاکس : 32132968-034     E-mail: akco2687@yahoo.com

آدرس کارگاه و انبار مرکزی :  کرمان –بلوار هوانیروز – شهرک صنعتی اختیار آباد .

آدرس انبار شماره 2 :  کرمان بلوار آیت الله صدوقی – بلوار هوشنگ مرادی کرمانی – کوچه شماره 2 – پلاک ….

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید